PROGRAMUL DE STUDII - PRELUCRAREA PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

Domeniul: inginerie chimică

Durata studii: 4 ani, cursuri de zi

Specializare acreditată: conform avizului ARACIS nr.1668/17.04.2014

Diploma de licență, titlul: inginer chimist

 

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti.

2.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei şi ingineriei chimice.

3.Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice.

4.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi noţiunilor specifice prelucrării petrolului şi petrochimiei.

5.Determinarea caracteristicilor fizicochimice, a structurii şi a proprietăţilor produselor petroliere şi petrochimice în vederea stabilirii calităţii acestora.

6.Desfăşurarea de activităţi de consiliere, formare şi instruire în domeniul prelucrării petrolului şi petrochimie.

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT1 Executarea sarcinilor profesionale conform cerinţelor precizate şi în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională şi de conduită morală, urmând un plan de lucru prestabilit şi cu îndrumare calificată.

CT2 Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanţă cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate.

CT3 Informarea şi documentarea permanentă în domeniul său de activitate, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, cu utilizarea metodelor moderne de informare şi comunicare.

 

Perspectivele carierei: Ingineri petrochimiști şi în chimie industrială; Consilier inginer chimist; Inspector de specialitate; Referent de specialitate; Inginer de producţie; Instructor pregătire profesională; Profesor în învăţământul gimnazial cu obţinerea numărului corespunzător de credite DPPD.

 

Perspective de continuare a studiilor: studii de masterat în domeniu, acreditate

 

Angajatori ai absolvenților noștri: Rompetrol Rafinare SA, Rompetrol Petrochemicals SA, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics, Oil Terminal SA Constanța, Congaz, Distrigaz, Petrotech, SC Petrotrans, TMUChB Midia Năvodari, Apele Române, RAJA, Universitatea „Ovidius” Constanța, Șantierul Naval Daewoo, străinătate: Maroc, Dubai.