ASOCIAȚIA SPECIALIȘTILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANȚA (A.S.I.A.R)

 

     În data de  22 februarie 2010, la sediul Universității „Ovidius" din Constanța a avut loc sedința de constituire a filialei Constanța a Asociației Specialiștilor din Industria Alimentară din România (A.S.I.A.R ). Au participat un număr de 60 de persoane, cadre didactice universitare (32), masteranzi (4) şi specialişti din domeniul industriei alimentare dobrogene (24). 

     La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu preocupări în sectorul alimentar: S.C. Dobrogea Grup S.A., SC. Dobrogea Biscuit SRL., SC. RO-Credo SRL, S.C.      Elda Mec SRL, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar, S.C. Braun Union România, Direcția Sanitar Veterinară Constanța. În acest cadru ales, evenimentul a fost structurat în aşa fel încât potenţialii membri să înţeleagă importanţa constituirii asociaţiei mai sus amintită şi să-şi poată identifica resursele proprii cu care ar putea veni în sprijinul activităţii ASIAR, în vederea realizării obiectivelor propuse.

     Cuvântul de bun venit a fost adresat de doamna Prof.dr.ing. Gabriela STANCIU, Prorector educație și formare continuă al Universității „Ovidius” din Constanţa, instituţia organizatoare a evenimentului.  A luat apoi cuvântul invitatul de onoare, în persoana domnului Prof.dr.ing. Petru ALEXE, Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Preşedintele Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România - din învăţământ, cercetare şi producţie - A.S.I.A.R. Domnia sa a amintit faptul că în luna octombrie 2009 s-a constituit  Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România şi a prezentat importanţa înfiinţăriii acestei asociaţii din punctul de vedere al transpunerii în practică a obiectivelor urmărite prin proiecte europene, al înfiinţării şi funcţionării unor noi filiale, care să activeze şi să răspundă unor soluţii alternative la resursele naturale actuale.

 

 

A urmat alegerea prin vot direct a Biroului de conducere al filialei Constanța a A.S.I.A.R.:

Preşedinte - Fotini TEODORESCU  - Director general S.C. DOBROGEA GRUP S.A.

Vicepreşedinte - Gabriela STANCIU - Prorector educație și formare continuă Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Membri:

Maria DOBRE - S.C. ARGUS S.A. Constanta

Tiberius Dănuţ EPURE – Rector al Universității „Ovidius” din Constanţa

Robert CSETRI - S.C. HEINEKEN S.A. România

Cenzor - Lucica BARBEŞ - Universitatea „Ovidius” Constanţa

Secretar - Simona DOBRINAŞ - Universitatea „Ovidius” Constanţa