Bază Materială

 

Departamentul de chimie și inginerie chimică dispune atât de spații în care se desfășoară activități didactice de predare (sălile S20, S22, M18) dar și de 7 laboratoare didactice (sălile E11, E12, E16, P9, P10, E13, E14) în care cadrele didactice realizează împreună cu studenții facultății activității didactice aplicative. Toate spațiile menționate corespund desfășurării activităților didactice din punct de vedere al normelor de calitate: suprafață, stare tehnică, volum, principii de siguranță igienico-sanitate, dotare). Dotarea sălilor de curs/seminar și a laboratoarelor didactice și de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și tinde să fie comparabilă cu cea din instituțiile universitare europene precum și cu bunele practici internaționale.
 
1. Săli pentru activităţile didactice de predare/ seminarizare dispun de echipamente tehnice de invățare, predare și comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea studentului. Acestea sunt dotate cu: 
o Retroproiectoare
o Videoproiectoare
o Ecrane de proiectie
 
2. Laboratoare didactice corespund standardelor de calitate și sunt dotate cu aparatură specifică de laborator.
 
 
3. LABORATOARE DE CERCETARE
La nivelul Facultății de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului cadrele didactice desfășoară activități de cercetare in urmatoarele laboratoare:
 
 
Departamentul de fizică și electronică dispune de spații în care se desfășoară activitățile didactice de predare dar și de laboratoare didactice: