PROGRAMUL CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilități academice care se derulează în Europa Centrală și de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998. Începând cu anul universitar 2005-2006, Programul se derulează în baza Acordului CEEPUS II. Conform acestuia, obiectivele Declarației de la Bologna pentru învățământul superior european se constituie în priorități ale Programului.

Activitățile CEEPUS (prevăzute în Anexa I a Acordului CEEPUS II)  sunt: stagii universitare, postuniversitare, cursuri intensive, cursuri de limbă, excursii studențești, activități de predare pentru profesori.

Categorii de mobilități CEEPUS

Începând cu anul universitar 2005-2006, există 3 categorii de mobilități de care pot beneficia participanții la Programul CEEPUS:

  • Studenți (Students) - Durata minimă a stagiilor pentru studenți este de 3 luni, iar cea maximă de 10 luni. Activitatea desfășurată la universitatea gazdă trebuie să se materializeze prin obținerea de credite, care vor fi recunoscute de către universitatea trimițătoare la întoarcere.
  • Stagii de scurtă durată (Short Term Stays) – Stagiile de cercetare de 1 – 2 luni sunt destinate studenților masteranzi sau doctoranzi care lucrează la o teză sau disertație. Candidatul trebuie să completeze secțiunea “Motivation” din formularul electronic de înscriere, menționând acest lucru.
  • Cadre didactice (Teachers) – Acordul CEEPUS II impune cadrelor didactice care beneficiază de burse în cadrul Programului o normă de predare, de minimum 6 ore pe saptămână. Candidatul trebuie să completeze secțiunea “Motivation” din formularul electronic de înscriere, menționând activitățile de predare planificate care trebuie să fie generatoare de credite.

Universitatea Ovidius face parte din rețeaua interuniversitara CII-AT-0063-04-0809 având titlul “Applications and diagnostics of electric plasmas” în domeniul Fizicii plasmei, Facultatea de Fizică, Chimie Electronică și Tehnologia Petrolului, începând din anul 2000, cu o pauză de un an (2004/2005), în care s-a făcut trecerea de la CEEPUS I la CEEPUS II. Coordonator local este Conf. univ. dr Rodica Vlădoiu.

In program sunt implicate urmatoarele institutii:

Partener 1 and coordinator: University of Innsbruck, Institute for Ion Physics and Applied Physics, Austria:

Partener 2:  Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Physics, Bulgaria:

Partener 3:  Masaryk University in Brno, Department of Physical Electronics, Czech Republic:

Partener 4:  Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Czech Republic:

Partener 5: University of Montenegro, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Podgorica, Montenegro

Partener 6: Ovidius University of Constanta, Faculty of Applied Physics and Engineering, Romania

Partener 7: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Plasma Physics Department, Romania

Partener 8: University of Novi Sad, Faculty for Technical Sciences; Novi Sad, Serbia and Montenegro

Partener 9: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia:

Partener 10: Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Slovakia

Partener 11:  University of Technology in Brno, Faculty of Chemistry, Czech Republic:

Partener 12: State university of Balti, “alecu Russo” Faculty of Techniques, Physics, Mathematics and Informatics,

Partener 13:Lublin University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

 

            Un raport al mobilitatilor efectuate in cadrul acestui proiect este urmatorul:

Anul

universitar

Mobilităţi la UOC

(Sosiri)

Mobilităţi de la UOC (Plecări)

Profesori

Studenţi

Profesori

Studenţi

2005 / 2006

3

-

5

11

2006 / 2007

2

-

1

8

2007 / 2008

-

1

1

6

2008 / 2009

3

-

2

4

2009 /2010

-

1

1

5

2010 /2011

1

1

2

3

2011 /2012

-

-

2

8

2013 /2014

2

1

2

2

2014 /2015

3

-

2

2

2015 /2016

3

-

2

2

2016 /2017

3

-

2

7