Domenii de cercetare

 

DIRECȚII DE CERCETARE ÎN DOMENIUL CHIMIEI ȘI INGINERIEI CHIMICE

 

1.    Caracterizarea deşeurilor industriale şi identificarea unor posibilităţi de valorificare a acestora;

2.    Obţinerea şi caracterizarea unor combinaţii şi materiale noi cu aplicaţii practice

3.    Controlul calităţii produselor de consum şi a mediului;

4.    Izolarea şi caracterizarea principiilor active din produşi naturali în scopul obţinerii de produse destinate consumului;

5.    Studii cinetice şi electrochimice privind caracterizarea produselor de consum;

6.    Caracterizarea biocombustibililor şi a amestecurilor acestora cu aplicaţii în domeniul transporturilor;

7.    Studii privind îmbunătăţirea proceselor tehnologice din industria chimică.

 

DIRECȚII DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FIZICII ȘI TEHNOLOGIEI MATERIALELOR AVANSATE

 

1.     Microscopia electronică a materialelor nanostructurate (metalice, semiconductoare sau izolatoare) şi a biostructurilor;

2.     Proprietăţile de conducţie ale compuşilor semiconductori AIIIBV şi studiul contactului metal-smiconductor;

3.     Microscopia ultrasonică, studiul proprietăţilor acustice ale metalelor, semiconductorilor, ceramicilor, sistemelor biologice;

4.     Depuneri de straturi subtiri prin arc termoionic în vid;

5.     Materiale hibride organice/anorganice pentru celule solare de generația a treia;

6.     Magneți hibrizi organici/anorganici;

7.     Studii de teoria cuantică a stării condensate, prin metode analitice, pentru modele rezolvabile exact, şi simulări numerice;

8.     Studii de fizica mediului prin spectrometrie de absorbție atomică.