CONDUCERE

Conf. univ. dr. Viorica Popescu  Decan
Conf.univ.dr. Alina Soceanu Prodecan
CONSILIUL FACULTĂȚII
Prof. univ. dr. Semaghiul Birghilă  
Prof. univ. dr. ing. Ionela Popovici Membru în Senatul Universității
Prof. univ. dr. Simona Dobrinaș Director al Departamentului de Chimie și Inginerie Chimică
Prof. univ. dr. Anca Dumbravă  
Conf. univ. dr. ing. Irina Niță  
Conf. univ. dr. Viorica Popescu Decan
Conf. univ. dr. Alina Soceanu Prodecan
Prof. univ. dr. Rodica Vlădoiu  
Lect. univ. dr. Florin Moscalu Director al Departamentului de Fizică și Electronică
Lect. univ. dr. Cornel Oprea  

Maev Mihaela

Student

Nita Elena Alexandra

Student

Coscodar Costin Ciprian

Student

Tirnovanu Diana Alexandra

Student
Membri în Consiliul Departamentului de CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Conf.dr. Viorica Popescu

Decan

Prof. univ. dr. Simona Dobrinas

director departament Chimie si Inginerie Chimica, coordonator program de studii: Chimia si managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

Conf. univ. dr. ing. Irina Nita 

coordonator program de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie

Prof. univ. dr. ing. Ionela Popovici 

membru in Senatul Universitatii

Conf. univ. dr. Alina Soceanu 

coordonator program de studii: Chimie medicala
Membri în Consiliul Departamentului de FIZICĂ ȘI ELECTRONICĂ
Lector dr. Florin Moscalu  director departament Fizica si Electronica

Lector dr. Cornel Oprea

 

Prof. univ. dr. Rodica Vladoiu