CONDUCERE

Conf. univ. dr. Viorica Popescu  Decan
Prof. univ. dr. Semaghiul Birghila Prodecan
CONSILIUL FACULTĂȚII
Prof. univ. dr. Semaghiul Birghilă  
Prof. univ. dr. ing. Ionela Popovici Membru în Senatul Universității
Conf. univ. dr. ing. Timur Chiş  
Prof. univ. dr. Simona Dobrinaș Director al Departamentului de Chimie și Inginerie Chimică
Prof. univ. dr. Anca Dumbravă  
Conf. univ. dr. ing. Irina Niță Membru în Senatul Universității
Conf. univ. dr. Viorica Popescu Decan
Conf. univ. dr. Alina Soceanu  
Prof. univ. dr. Rodica Vlădoiu  
Lect. univ. dr. Marius Belc  
Lect. univ. dr. Florin Moscalu Director al Departamentului de Fizică și Electronică
Lect. univ. dr. Cornel Oprea  
Bîtlan Sebastian Florin Student
Croitoru Florin Horia Student
Mujdei Cristina Cătălina Student
Nicolae Ioana Jenica Student
Membri în Consiliul Departamentului de CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Conf. univ. dr. ing. Timur Chis

 

Prof. univ. dr. Simona Dobrinas

director departament Chimie si Inginerie Chimica, coordonator program de studii: Chimia si managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul

Conf. univ. dr. ing. Irina Nita 

coordonator program de studii: Prelucrarea Petrolului si Petrochimie

Prof. univ. dr. ing. Ionela Popovici 

membru in Senatul Universitatii

Conf. univ. dr. Alina Soceanu 

coordonator program de studii: Chimie
Membri în Consiliul Departamentului de FIZICĂ ȘI ELECTRONICĂ
Lector dr. Florin Moscalu  director departament Fizica si Electronica

Lector dr. Cornel Oprea

 

Prof. univ. dr. Rodica Vladoiu