SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANȚA

 

     La 24 ianuarie 1919 a fost constituită Societatea de Chimie din România, la care o contribuție importantă a avut-o prof. univ. dr. Ștefan Minovici, șeful Catedrei de Chimie Organică din cadrul Facultății de Științe a Universității din București și căruia i-a urmat Prof.univ.dr. Eugen Angelescu în anul 1936.

     Primul președinte de onoare al Societății de Chimie din România a fost Prof.univ.dr. Petru Poni.

     Societatea de Chimie din România a apărut din nevoia coeziunii activităților academice și industriale chimice românesti, însă nu a reușit să funcționeze decât pâna în anul 1938.

     În anul 1992, Societatea de Chimie din România este reorganizată și cunoaște o dezvoltare continuă, devenind un membru recunoscut al Federației Societăților de Chimie din Europa.

Filiala Constanța a Societății de Chimie din România s-a constituit în decembrie 2002, la formare având un număr de 16 membri. În martie 2003, a fost constituit Comitetul de Conducere al Filialei, iar numărul membrilor a crescut în fiecare an, în prezent fiind înregistrați un numar de 130 de membrii, cadre didactice universitare și preuniversitare.

 

     

 

Activitatea științifică a Filialei Constanța a Societății de Chimie din România constă în:

- ședințe organizatorice de lucru, prin participarea cadrelor didactice din învațământul universitar și preuniversitar (liceal și gimnazial)

- organizarea Olimpiadelor Județene de Chimie și a unor manifestări științifice locale („Omul. Mediul. Poluarea"), naționale și internaționale

- pregătirea elevilor pentru Olimpiadele Naționale de Chimie

     Începand cu anul 2005, apare bianual revista "Universul Chimiei" (ISSN 1841-186X) a Filialei Constanta SChR, la realizarea căreia participă atât cadrele didactice universitare și preuniversitare, cât și elevii și studenții din domeniul chimiei preparative și aplicative.

 

Comitetul de conducere al Societății de Chimie din România - Filiala Constanța

 
Președinte: Conf. univ. dr. Viorica POPESCU 
Vicepreședinte: Prof. Gabriela MICU
Membri: Prof. Doina BALASA
                Conf. univ. dr. Anca DUMBRAVA
Responsabil secția tineret: Asist. univ. dr. Sibel OSMAN
Secretar - trezorier universitar: Asist. univ. dr. Simona LUPSOR
Secretar - trezorier preuniversitar: Prof. Loredana TUDOR

 

Site-ul Filialei Constanța a Societății de Chimie din România este: http://schrct.univ-ovidius.ro/