PROGRAMUL ERASMUS

 

      Înființat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior în Europa. Diferitele sale acțiuni se adresează nu doar studenților care doresc să studieze și să muncească în străinătate, ci și profesorilor și altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenționează să predea în străinătate, cât și personalului din universități care dorește să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituțiile de învățământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, rețele academice și proiecte multilaterale, precum și să creeze legături cu mediul de afaceri.

Componentele programului:

1. Mobilități studentești de studiu

2. Mobilități studentești de plasament

3. Mobilități de predare ale cadrelor didactice

4. Mobilități de formare ale personalului universitar

5. Mobilități către Spațiul Economic European

 

LISTA ACORDURILOR ERASMUS + VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 PENTRU STUDENŢII ŞI CADRELE DIDACTICE DIN FACULTATEA DE ŞTIINŢE APLICATE ŞI INGINERIE

CHIMIE

Franta

UNIVERSITE DE FRANCE-COMTE, BESANCON

UNIVERSITE DE LILLE 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE PARIS

UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

Italia

UNIVERSITY OF SASSARI

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

UNIVERSITY OF CALABRIA

Polonia

UNIWERSYTET SLASKIW KATOWICACH

Spania

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Turcia

BALIKESIR UNIVERSITY

BATMAN UNIVERSITY

DICLE UNIVERSITY

KARABUK UNIVERSITY

NEVSEHIR UNIVERSITY

ORDU UNIVERSITY

TRAKYA UNIVERSITY

INGINERIE CHIMICĂ

Italia

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

FIZICA

Franta

UNIVERSITE DE LILLE 1

UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

GRENOBLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Italia

UNIVERSITY OF CALABRIA

Polonia

UNIWERSYTET SLASKIW KATOWICACH

Suedia

LINKOPINGS UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Turcia

BALIKESIR UNIVERSITY

DICLE UNIVERSITY

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI

KARABUK UNIVERSITY

NEVSEHIR UNIVERSITY

TRAKYA UNIVERSITY

ULUDAG UNIVERSITY, Bursa

 

ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI

Suedia

LINKOPIGS UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 

LISTA MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI POSIBILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013 PENTRU STUDENŢII FACULTĂŢII DE FIZICĂ, CHIMIE, ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA PETROLULUI

 

Tara

Universitatea gazda

Numar

studenti

CHIMIE

Franta

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, Nisa

5/licenţă/master

Italia

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

2/master

UNIVERSITA DI FERRARA

2/master

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Milano

1/master

Spania

UNIVERSITAT DE BARCELONA

2/master

Turcia

NEVSEHIR UNIVERSITY, Nevsehir

2/licenţă/master

INGINERIE CHIMICA

Franta

L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE ROBERT SCHUMAN – Strassbourg

2/licenţă

Grecia

KAVALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Kavala

2/licenţă

Italia

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA - Bologna

4/licenţă/master

FIZICA

Franta

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE

2/licenţă/master

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, Nisa

5/licenţă/master

Turcia

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI, Eskisehir

2/licenţă/master

NEVSEHIR UNIVERSITY, Nevsehir

2/licenţă/master

INGINERIE ELECTRONICA, TELECOMUNICATII

Franta

INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

5/master

Spania

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

1/licenţă

 

Cererile pentru participarea la procesul de selecţie pentru semestrul II se depun în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2012 la coordonatorii departamentali, astfel:

·         CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ –Prof univ.dr. ELISABETA CHIRILĂ

·         FIZICĂ –Conf.univ. dr. RODICA VLĂDOIU

·         ELECTRONICĂ –S.l.dr. ing. ALIN DĂNIŞOR

 

Informații complete privind participarea la mobilităţi se găsesc pe site-ul Biroului de Programe Comunitare al Universităţii http://www.univ-ovidius.ro/socrates/

 

Participarea cadrelor didactice și studenților la activități didactice în universități europene în cadrul mobilităților prevăzute în acordurile bilaterale Socrates Erasmus

 

Anul

Nume, prenume

Program, locatie, perioada

2011-2012

1. Stanciu Gabriela

Teaching staff LLP ERASMUS,  2-9 septembrie 2012, Universitatea din Bologna, Italia

2. Dobrinas Simona

Teaching staff LLP ERASMUS,  2-9 septembrie 2012, Universitatea din Bologna, Italia

3. Vladoiu Rodica

Teaching staff LLP ERASMUS, 2012, Universitatea de Stiinte Tehnologice din Lille

4. Barbes Lucica

Training mobility LLP ERASMUS, 24-30 septembrie 2012, Universitatea Barcelona, Spania

5. Lupsor Simona

Training mobility LLP ERASMUS, 24-30 septembrie 2012, Universitatea Barcelona, Spania

2010-2011

1. Stanciu Gabriela

Teaching staff LLP ERASMUS, 4 -11 aprilie 2011, Universitatea Barcelona, Spania

2. Dobrinaș Simona

Teaching staff LLP ERASMUS, 4 -11 aprilie 2011, Universitatea Barcelona, Spania

3. Barbeș Lucica

Training mobility LLP ERASMUS, 2-10 mai 2011, Universitatea Bologna, Italia

4. Soceanu Alina

Training mobility LLP ERASMUS, 2-10 mai 2011, Universitatea Ferrara, Italia

5. Chirilă Elisabeta

Teaching staff LLP ERASMUS, 14 -22 septembrie 2011, Universitatea Barcelona, Spania

6. Vladoiu Rodica

Training mobility LLP ERASMUS, 2011, Universitatea Eskisehir Osmangazi, Turcia

7. Danisor Alin

Teaching staff LLP ERASMUS, 2011, Institutul National Politehnic din Grenoble, Franta

2009/

2010

1. Chirilă Elisabeta

Teaching staff LLP ERASMUS, 29 Martie -18 aprilie 2010, Universitatea Barcelona, Spania

2. Danisor Alin

Teaching staff LLP ERASMUS, 2009, Institutul National Politehnic din Grenoble, Franta

2008/

2009

1. Stanciu Gabriela

Teaching staff LLP ERASMUS, 2 - 13 septembrie 2009, Universitatea Ferrara, Italia

2. Dobrinaș Simona

Teaching staff LLP ERASMUS, 2 - 13 septembrie 2009, Universitatea Bologna, Italia

3. Popovici Ionela

4. Dumbrava Anca

Mobilitate cercetare proiect “Towards new photovoltaic materials: calculations, synthesis and measurements (COLSOL)”, Universitatea Nicosia, Cipru, 6-13 sept 2009

5. Chirilă Elisabeta

Teaching staff LLP ERASMUS pentru cadrele didactice în perioada 05 – 14 septembrie 2008 la Universitatea Bologna, Italia.

6. Dobrinaș Simona

7. Stanciu Gabriela

Teaching staff LLP ERASMUS pentru cadrele didactice în perioada 05 – 14 septembrie 2008 la Universitatea Ferrara, Italia.

 

8. Chirilă Elisabeta

Teaching staff LLP ERASMUS 15 -21 decembrie –2008,Universitatea Barcelona, Spania.

2006/

2007

1. Lucica Barbeș

Interdisciplinary Nanoscience Center, Universitatea din Aarhus, Danemarca, 30-31 Ianuarie 2006

2. Chirilă Elisabeta

SOCRATES ERASMUS proiect CDI „MASS - MANAGEMENT AND SECURITY ASSESMENT FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT, perioada 23 - 30 sept 2007, Universitatea Bologna, Italia.

3. Dobrinaș Simona

4. Soceanu Alina

5. Dobrinas Simona

Mobilitate de participare la „Euroanalysis XIV”, Antwerp, Belgia, finanţator: Division of Analytical Chemistry of the Federation of European Chemical Societes, SEQA 09-14 septembrie 2007

 

6. Chirilă Elisabeta

Teaching staff Erasmus, Universitatea Barcelona, Spania, 18 decembrie 2005 – 06 ianuarie 2006

7. Chirilă Elisabeta

Proiect Socrates_Erasmus CDI „MASS - MANAGEMENT AND SECURITY ASSESMENT FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT10 - 18 iulie 2006, Universitatea Tehnica Delft, Olanda.

8. Popovici Ionela

Teaching staff Erasmus, 10 - 18 iulie 2006, Universitatea Tehnica Delft, Olanda

9. Popescu Viorica

10. Soceanu Alina

Școala de vară Science Shop Summer Scholl, Universitatea Utrech, Olanda, finanţator: EC TRAMS (Training and Mentoring of Science Shops), 22-25 august 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenți licență

 

An universitar

Numele si prenumele

Universitatea

Perioada

2011- 2012

Ablalim Camel

Universitatea Nevsehir, Turcia

6 luni, semestrul II

2011- 2012

Suliman Geida

Universitatea Nevsehir, Turcia

6 luni, semestrul II

2010-2011

Apolozan Ionut Alexandru

Universitatea Linkoping, Suedia

9,5 luni

Amaximoaie Stefan

Universitatea din Madrid, Spania

4,5 luni

2005/2006

Anastasopol Anca

TU Delft

6 luni, semestrul II

 

 

Studenți master

An universitar

Numele si prenumele

Universitatea

Perioada

2011-2012

Vasiliu Andreea

Universitatea Bologna, Italia

6 luni, sem II

Arnold Luiza

Universitatea Bologna, Italia

6 luni, sem II

2010-2011

Comnea Ionela

Universitatea Barcelona, Spania

6 luni, semestrul II

Ioanidis Nicoleta

Universitatea Barcelona, Spania

6 luni, semestrul II

2009/2010

Lazăr Cristina

Universitatea Bologna, Italia

6 luni, sem II

2008/2009

Aptisa Melian

Universitatea Barcelona, Spania

10 luni

 

Macarov Cristina

10 luni

2007/2008

Apetri Ana

Universitatea Besancon, Franta

6 luni sem II

Manea Roxana

6 luni sem II

2006/2007

Purcaru Doina

Universitatea Bologna, Italia

6 luni, sem II

Pavel Olivia

Universitatea Barcelona, Spania

6 luni, sem II

2004-2005

Guguță Carmen

TU Delft

6      luni

 

 

Participări la programe internaționale

1.     Proiect ARW NATO ESP.EAP.ARW 983867,  ”Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental Development – Risk Assessment and Prevention Strategies” 26 Aprilie – 1 mai 2010, Bansko, Bulgaria

E Chirila- participant

2.     Proiect ASI NATO ESP.MD.ASI.983351, “Exposure and Risk Assessment of Chemical Pollution - Contemporary Methodology”, 1-10 iulie 2008, Borovets, Bulgaria

E Chirila– lector, Alina Soceanu, Simona Lupșor, participanţi

3.     Proiect ARW NATOESP.EAP.ARW.982527, „Soil Chemical Pollution, Risk Assessment, Remediation and Security”, 23-26 mai 2007, Sofia, Bulgaria.

E. Chirilă, I. Popovici - participanti

4.     Proiect ASI NATOCBP.EAP.ASI.981563, Chemicals as intentional and accidental global environmental threats” 2005, Borovets, Bulgaria

E.Chirilă – co-director, Lucica Barbeș, Simona Dobrinaș, Simona Lupșor participanţi

5.     Proiect Socrates Erasmus CDI Contract 51388-IC-1-2004-RO Erasmus MODUC 6, „MASS - Management and Security Assesment for Sustainable Environment, 2005-2007

E.Chirilă– responsabil partener, Simona Dobrinaș - participant

6.     Proiect CDI – DISS Socrates – Erasmus, “Management and Investigation Technics for Environment Protection”, 2004

E.Chirilă– responsabil partener

7.     Proiect CDI 51388-IC-3-2002-1-RO-ERASMUS-PROG-1 – Socrates – Erasmus,“Management and Investigation Technics for Environment Protection”, 2000 - 2003

E.Chirila– responsabil partener