Oferta Educațională

2020

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

2020-2021

 

 

Oferta educațională a Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerieinclude în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

Programe de studii de licență

 

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie medicală; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie, taxa de studii 4500 Ron, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

- Domeniul: Inginerie Chimică, capacitatea de şcolarizare 105 locuri, programele de studii:

-Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie- Durata: 4 ani; 240 credite. Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică; taxa de studii 4500 Ron,

- Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice- Durata: 4 ani; 240 credite. Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică; taxa de studii 4500 Ron.

- Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică Tehnologică- Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în stiinţe ingineresti aplicate, taxa de studii 4500 Ron, capacitatea de şcolarizare 30 locuri.

- Criterii de selecţie admitere:

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)

2. Media generală a examenului de bacalaureat - 100%

 

 

 

Licenta

 

Locuri fara taxa

 

 

 

Locuri cu taxa

Program de studii

Locuri repartizate statistic

 

Locuri repartizate pentru absolvenți de licee situate in mediul rural

 

Locuri destinate absolvenților care provin din sistemul de protecție socială

 

Locuri repartizate pentru români de pretutindeni-cu bursa

 

Inginerie chimica

65

2

1

1

36

Chimie medicala

15

2

 

 

13

Fizica tehnologica

15

2

 

 

13

 

 

 

Programe de studii de masterat

 

- Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calitatii produselor de consum in relatie cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

- Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

- Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; taxa de studii 5000 Ron, capacitatea de şcolarizare 50 locuri.

 

 

- Criterii de selecţie admitere:

 

1.  50% Proba orala (interviu) cu nota

2. 50%  Media examenului de licenta/diploma

 

 

 

 

Master

 

Locuri fara taxa

 

 

 

Locuri cu taxa

Program de studii

Locuri repartizate statistic

 

Locuri repartizate pentru români de pretutindeni

din care, români de pretutindeni, cu bursă

 

Chimia și managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

 

15

 

35

Tehnologii și management în prelucrarea petrolului

 

21

1

 

28

Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile

 

18

 

32

 

 

 

 

2019 - IULIE

 

 

 

OFERTAEDUCAŢIONALĂ

2019-2020

 

 

Oferta educațională a FSAI include în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 4 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.

 

Programe de studii de licență –învatamânt de zi

 

a)Domeniul: Chimie:

 – Programul de studii: CHIMIE MEDICALĂ; Durata: 3 ani; 180 credite; Diploma de licență în chimie; Autorizat

b) Domeniul: Inginerie Chimică:

-  Programul  de  studii:  PRELUCRAREA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE; Durata: 4ani; 240credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică, Acreditat

     - Programul de studii: CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:

- Programul de studii: FIZICĂ TEHNOLOGICĂ; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat

 

Programe de studii de masterat –învăţământ de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂȚII PRODUSELOR DE CONSUM ÎN RELAȚIE CU MEDIUL; Durata: 2 ani;  120  credite;  Diplomă  de  masterîn chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică;

-Programul de studii: TEHNOLOGII ŞI MANAGEMENT ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Inginerie civilă: Programul  de  studii: INGINERIA SISTEMELOR CU SURSE ENERGETICE REGENERABILE, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master îninginerie civilă; Acreditat

 

 

 

2018

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
2018-2019
 
     Oferta educațională a FSAI include în cadrul studiilor de licență 3 domenii și 5 programe de studii, iar în cadrul studiilor de masterat 3 domenii și 3 programe de studii, toate la învățământ de zi.
 
     Programe de studii de licență – învatamânt de zi
 
a) Domeniul: Chimie:
NOU!!! – Programul de studii: CHIMIE MEDICALĂ; Durata: 3 ani; 180 credite; Diploma de licență în chimie; Autorizat
- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă în chimie; Acreditat
b) Domeniul: Inginerie Chimică:
-  Programul  de  studii:  Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani;
240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică, Acreditat
- Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat
c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:
- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat
 
     Programe de studii de masterat – învăţământ de zi
 
a) Domeniul: Chimie:
- Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani;  120  credite;  Diplomă  de  master în chimie; Acreditat
b) Domeniul: Inginerie Chimică;
- Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat
 
c) Domeniul: Inginerie civilă: Programul  de  studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; Acreditat

 

2017

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

OFERTA EDUCATIONALA

2017

 

Oferta educationala a Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie include in cadrul studiilor de licenta 3 domenii si 4 programe de studii, iar in cadrul studiilor de masterat 3 domenii si 3 programe de studii, toate la invatamant de zi.


Programe de studii de licenta-invatamant de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică:

- Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimica, Acreditat

- Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate:

- Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate; Acreditat

 

Programe de studii de masterat-invatamant de zi

a) Domeniul: Chimie:

- Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie; Acreditat

b) Domeniul: Inginerie Chimică;

- Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică; Acreditat

c) Domeniul: Inginerie civilă:

Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă; Acreditat

 

2016

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

  • ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studii la forma de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;
  • continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim cu taxă;
  • al doilea program de studii la forma de învăţământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

 

(1) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

  • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie;
  • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică;
  • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;
  • Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate;

 

Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la ciclul II – studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxa (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxa;

 

(2) Admiterea pentru ciclul II – studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

  • Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie;
  • Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică;
  • Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă.

2015

Oferta educațională pentru anul universitar 2015 – 2016

Structura SCRISORII DE INTENTIE / ESEULUI SOLICITAT CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE, SESIUNEA 2015 la programele de studii oferite de Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie

Admiterea la studii universitare de licenţă în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la:

 

a) ciclul I - studii universitare de licenţă organizat pe domenii de studii la forma de învăţământ zi pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;

b) continuare de studii în acelaşi domeniu de studiu sau domeniu apropiat pe locuri în regim cu taxă;

c) al doilea program de studii la forma de învăţământ zi, pe locuri în regim cu taxă;

 

(2) Admiterea la studii universitare de licenţă se organizează la următoarele domenii şi programe de studii autorizate și acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

a)     Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimie; Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licenţă in chimie;

b)    Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat in inginerie chimică;

c)     Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice; Durata: 4 ani; 240 credite; Diplomă de inginer licenţiat în inginerie chimică;

d)    Domeniul: Ştiinţe inginereşti aplicate; Programul de studii: Fizică tehnologică; Durata: 4 ani; 240 credite, Diplomă de inginer licenţiat în știinţe inginerești aplicate;

e)     Domeniul: Fizică, Programul de studii: Fizică, Durata: 3 ani; 180 credite; Diplomă de licență în fizică.

 

 

(1) Admiterea la studii universitare de masterat în Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie se organizează la ciclul II - studii universitare de masterat pe locuri în regim fără taxă (subvenţionate de la bugetul de stat) şi pe locuri în regim cu taxă;

 

(2) Admiterea pentru ciclul II - studii universitare de masterat se organizează la următoarele domenii de studii acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

 

a)     Domeniul: Chimie; Programul de studii: Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în chimie;

b)    Domeniul: Inginerie Chimică; Programul de studii: Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului; Durata: 2 ani; 120 credite; Diplomă de master în inginerie chimică;

c)     Domeniu: Fizică, Progranul de studii: Fizica și tehnologia materiei condensate, Durata2 ani,120 credite,Diplomă de master în fizică;

d)    Domeniul: Inginerie civilă, Programul de studii: Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile, Durata: 2 ani; 120 credite, Diplomă de master în inginerie civilă.

 

Oferta educationala

Numar de locuri scoase la concurs pentru Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie pentru sesiunea de admitere Septembrie 2015

 

LICENȚĂ

Programul de studii

Nr de locuri ARACIS

FT

 

Nr de locuri ARACIS

CT

 

Chimie

3

35

Prelucrarea Petrolului și Petrochimie

0

0

Chimia Alimentară și Tehnologii Biochimice

0

0

Fizică Tehnologică

7

7

MASTERAT

Programul de studii

 

 

Chimia şi managementul calității produselor de consum în relație cu mediul

20

30

Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului

20

30

Fizica și tehnologia materiei condensate

15

35

Ingineria Sistemelor cu Surse Energetice Regenerabile

0

50

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.