PROGRAMUL DE STUDII - FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate  

Specializarea: FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

Durata studiilor: 4 ani   (240 credite ECTS)

Diploma: Licențiat în Științe Inginerești Aplicate

 

PROGRAM ACREDITAT (hotărârea Consiliului ARACIS din 28.07.2016  - menținerea acreditării)

 

Curricular (EN)

Planul de învățământ 2019-2020

Planul de învățământ 2018-2019

Planul de învățământ 2014-2015

Planul de învățământ 2012-2013

Planul de învățământ 2011-2012

 

  Misiunea programului de studii de licenţă „Fizică Tehnologică” este de a pregăti  ingineri fizicieni cu competențe în domeniileștiinței și tehnologiei materialelor, controlului nedistructiv, aplicațiilor tehnologice ale plasmei și laserilor, energeticii nucleare, surselor de energie regenerabilă, tehnologiilor neconvenționale precum și în domeniile conexe.

Pe baza sistemul de credite transferabile ECTS, sub care funcționeaza acest program de studii, studentii pot beneficia de burse de mobilitate la universități partenere din Europa.

Absolvenţii care promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării fizicii pot opta pentru cariere didactice de succes în mediul preuniversitar.

Prin pregătirea oferită permite absolvenților continuarea studiilor la nivel masteral si apoi doctoral și astfel deschiderea către cercetarea avansată în domeniu și o careieră didactică universitară.

De asemenea, competențele acumulate permit absolvenţilor care îşi continuă studiile în domeniul economic sau juridic să activeze fie în cadrul unor firme de consultanţă şi investiţii, fie în sfera apărării proprietăţii intelectuale în domenii tehnice de vârf.

Compatibilizarea programului de studii Fizică tehnologică cu programe similare europene facilitează absolvenților accesul la piața europeană și  mondială a muncii.

 

Pe perioada studiilor, studentii pot beneficia de:

 •  Burse de studiu – Media minima 8 (opt) - 800 RON  (anul scolar 2018-2019)
 •  Burse europene de mobilitati  (CEEPUS si Erasmus) la universitati  de prestigiu din Austria, Cehia, Slovacia, Rusia, etc. – 300-900 Euro/luna
 •  Practica pe PLATFORMA MAGURELE

 

POSIBILE LOCURI DE MUNCA

          INDUSTRIE

 • reactoarenucleare     - CNE Cernavodă
 • fizică medicală             -  Euromedic, spitale clinice
 • protecţia mediului      -  Garda de Mediu, Agenția de Mediu
 • defectoscopie               - Rompetrol, ENGIE, RAC

                                                        Șantier Naval Constanța

 • metrologieşiAMC      - Dir. Reg. Metrologie Legală,
 •                                            Romcronos,             Rominserv
 • automatizări                 - Rominserv, Master SA, Incas SRL,

                                                                Eurovial Lighting 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR ŞI PREUNIVESITAR

 

CERCETARE   

 •  Tehnologii cu laseri şi plasmă  

                 - ELI-NP  http://www.eli-np.ro/ro/                                              

                               -  Platforma Magurele                                                        

                          - MAGURELE SCIENCE PARK www.magurelesciencepark.ro

                         - Centrul de Cercetări pentru Forţele Navale

                         - Institutul Roman  de Cercetări Marine

CONSULTANȚĂȘI AUDIT

 • managementul calității,
 • audit energetic,
 • audit de mediu   

VÂNZĂRI ȘI SERVICE APARATURĂ

 • aparate de măsurăși control
 • automatizări           - Siemens, Chorus, Incas
 • fizică medicală        - spitale, Siemens