PROGRAMUL DE STUDII - CHIMIE ALIMENTARĂ ȘI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Durata studiilor: 4 ani, cursuri de zi

Diploma de licență, titlul: INGINER CHIMIST

PROGRAM AUTORIZAT: conform avizului ARACIS de autorizare a funcţionării 3000/02.04.2009

 

 

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1.Descrierea, analiza și utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul științelor inginerești.

2.Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor și teoriilor fundamentale din domeniul chimiei și ingineriei chimice.

3.Exploatarea proceselor şi instalaţiilor cu aplicarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei chimice.

4.Exploatarea proceselor si instalațiilor specifice din industria alimentară și tehnologiilor biochimice.

5.Aplicarea tehnicilor moderne pentru controlul fabricației și stabilirea calității produselor alimentare.

6.Desfăşurarea de activităţi de consiliere, formare şi instruire în industria alimentară.

 

COMPETENȚE TRANSVERSALE:

CT1 Executarea sarcinilor profesionale conform cerințelor precizate și în termenele impuse, cu respectarea normelor de etică profesională și de conduită morală, urmând un plan de lucru prestabilit și cu îndrumare calificată

CT2 Rezolvarea sarcinilor profesionale în concordanță cu obiectivele generale stabilite prin integrarea în cadrul unui grup de lucru și distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate

CT3 Informarea și documentarea permanentă în domeniul său de activitate în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională cu utilizarea metodelor moderne de informare și comunicare.

 

PERSPECTIVELE CARIEREI:

Consilier inginer chimist, Expert inginer chimist, Expert inginer industria alimentară, Inginer în industria alimentară, Inginer producție, Inspector de specialitate inginer chimist, Inspector de specialitate inginer industria alimentară, Referent de specialitate inginer chimist, Referent de specialitate inginer industria alimentară, Referent de specialitate chimist

 

Perspective de continuare a studiilor: studii de masterat în domeniu, acreditate

 

Angajatori ai absolvenților noștri: S.C. Dobrogea Grup S.A., S.C. Braun Union România, RAJA Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, O.P.C., Garda de mediu, Constanța, Agenția de mediu, Constanța, S.C. Ecomaster S.A., Murfatlar, Argus, Carmeco, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa, Oficiul pentru protecţia consumatorului, Direcţia Sanitar Veterinară Constanţa.