SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANȚA

 

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA FILIALA CONSTANȚA

 

MISIUNEA

Filiala Constanța a Societății de Chimie din România are drept scop reunirea locală a tuturor cadrelor didactice din mediu universitar sau preuniversitar, elevilor și studenților interesați de studiul chimiei, cercetătorilor, agenților economici, precum și altor persoane din domenii de activitate utile societății, în vederea dezvoltării și atingerii următoarelor obiective:

 • promovarea disciplinelor de chimie sub toate aspectele
 • organizarea unor şedințe de comunicări, concursuri școlare, sesiuni de comunicări studențești, workshop-uri, simpozioane, conferințe sau congrese de interes național și internațional

ISTORIC

Filiala Constanța a Societății de Chimie din Romania (FC-SChR) a luat ființă în decembrie 2002, la initiațiva Doamnei Prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, având, la acea vreme un număr de 16 membri, majoritatea specialişti din mediul academic. În martie 2003, filiala constănţeană număra 130 membri cotizanți, profesori din mediul preuniversitar, cadre didactice universitare, specialiști din industria chimică din zona Dobrogei, cât și studenți cu rezultate școlare deosebite, reunindu-se astfel sub cupola Filialei Constanța a Societății de Chimie din România.

Odată cu constituirea Comitetului de Conducere al Filialei, a fost ales prin vot direct și primul președinte al organizației, în persoana doamnei Prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, recomandată prin contribuția sa de excepţie în dezvoltarea filialei noastre.

Încă de la constituire, activitatea președintelui filialei și a membrilor din conducere a fost orientată spre promovarea și stabilirea unei bune colaborări între mediul universitar, preuniversitar și al agenților economici locali, de profil. Un alt aspect important a constat în promovarea chimiei concomitent cu dezvoltarea organizației și sporirea notorietății acesteia pe plan local și național. Astfel, sub egida Filialei Constanța a Societătii de Chimie din Romania și în colaborare cu instituții prestigioase sau agenți economici din domeniu, din spatiul dobrogean, a fost realizată o serie de evenimente pe teme de actualitate din domeniul chimiei.

Dintre acestea trebuie menționat proiectul-concurs "Omul. Mediul. Poluarea", care a debutat în anul 2008 și a devenit un eveniment cu tradiţie, organizat aproape anual de membrii filialei. În anul 2019 a fost organizată cea de-a VIII-a ediție. Evenimentul a reprezentat un succes deosebit și a stârnit interesul de la an la an, ajungând să atragă aproximativ 150 de participanți, în special elevi și cadre didactice din județele Constanța, Tulcea și Ialomița.

O altă realizare notabilă a filialei o reprezintă publicaţia „Universul Chimiei", destinată tuturor celor care îndrăgesc disciplina Chimie şi în principal elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar, care cuprinde articole și aplicații știintifice elaborate atât de profesori, cât și de elevii și studenții coordonaţi de cadrele didactice interesate de promovarea activităţilor de specialitate.  

Un alt obiectiv principal al conducerii Filialei Constanța a Societății de Chimie din România a fost reprezentat de asigurarea continuității și ritmicității activităților prin organizarea de sedințe tematice la care au participat cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar, rezolvarea promptă a unor necesităţi operaţionale privind pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare, precum și implicarea în organizarea Olimpiadelor Naționale de Chimie dar și a altor evenimente științifice naționale și internaționale desfășurate la Constanța.

În perioada noiembrie 2015 - februarie 2020 Filiala Constanța a SChR a avut ca președinte pe doamna Conf.univ.dr. Viorica Popescu, decan al Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, care a continuat seria de acțiuni și parteneriate destinate promovării Chimiei și consolidării Filialei pe plan local și național.

În 27 februarie 2020 au avut loc alegerile periodice locale în prezenţa doamnei Prof. univ. dr. ing. Eleonora- Mihaela Ungureanu de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, preşedintele secţiei Electrochimie din Societatea de Chimie din România.

În cadrul Adunării generale a membrilor filialei a fost constituit un nou Comitet de Conducere și realeasă în calitate de președinte al filialei, doamna Prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu. În prezența noilor membrii ai Comitetului de Conducere şi al întregului grup profesional, președintele filialei a indicat în mod concis şi cu multă convingere că va acţiona în promovarea tuturor obiectivelor fundamentale ale Societăţii de Chimie din România, prin continuarea și implicarea  în formarea de noi specialişti în domeniul chimiei teoretice dar şi aplicate și că va contribui la atragerea de noi membrii în Filiala Constanţa, precum și la dezvoltarea și consolidarea poziției Filialei Constanța a SChR pe plan local, național și internaţional.

În prezent, în Filiala Constanța sunt peste 60 de cadre didactice, dintre acestea o treime fiind reprezentată de cadre didactice universitare.

 

OBIECTIVE

 • ședințe organizatorice de lucru, prin participarea cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar (liceal și gimnazial)
 • promovarea în opinia publică a unei mentalităţi corecte privind importanţa disciplinei chimie în viaţa de zi cu zi
 • atitudinea activă față de tendințele de reformă și dezvoltare în industria chimică din România
 • acțiuni de atragere a elevilor spre studiul chimiei
 • organizarea Olimpiadelor Județene de Chimie și a unor manifestări științifice locale, naționale și internaționale
 • pregătirea elevilor pentru Olimpiadele Naționale de Chimie
 • creșterea vizibilității și importanței SChR pe plan național și european
 • contribuția la creșterea calității învățământului și cercetării științifice în domeniul chimiei
 • atragerea suportului financiar necesar pentru acțiunile filialei

 

 

 

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

 

 

Comitetul de conducere al Societății de Chimie din România – Filiala Constanța

 

Președinte:                                       Prof. univ. dr. ing. Gabriela STANCIU

Vicepreşedinte:                                Prof. Gina MARIN

Vicepreşedinte (preuniversitar):    ProfDoina BĂLAȘA

Membrii biroului permanent:         Conf. dr. ing. Lucica BARBEŞ

   S.L.dr. Iuliana STOICESCU

   Prof. Aurelia CEZAR

 

Responsabil Tineret                       Asist. univ. dr. farm.  Sebastian MIHAI

 

Secretar:                                          Ş.L. dr. Simona LUPȘOR

Trezorier:                                         Prof. Cornelia BORȘARU

 

 

 

 

 

EVENIMENTE /MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE (De completat informațiile la cele existente pe site)

Conducerea și membrii Filialei Constanța a Societății de Chimie din România și-au adus contribuția majoră la organizarea a numeroase evenimente științifice desfășurate local:

24-26 MAI 2018

Conferința Internațională - “CHIMIA 2018 - New trends in applied chemistry”

Chimia 2018(univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației Naţionale, Universitatea Ovidius Constanța, Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța.

Evenimentul științific a reunit peste 60 de membri ai Societății de Chimie din România.

Conferința a găzduit și o secțiune specială cu o semnificativă participare internațională.

Sectiunea a fost organizată în colaborare cu membrii SChR - București și s-a intitulat 5th Editon of the francophone workshop “Nouveaux matériaux pour la reconnaissance électrochimique des minéraux et des espèces biologiques“ «NOMARES» (“New materials for electrochemical recognition of mineral and biological species“)              

 

 

 

26-28 MAI 2016

Conferința Internațională - “CHIMIA 2016 - New trends in applied chemistry”

CHIMIA2016 (univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Ovidius Constanta, Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 40 de membri ai Societății de Chimie din România.

 

 

 

 

 

15 MAI 2015

Workshop-ul Internațional – “Food Chemistry and Engineering”

FCE2015 (univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Ovidius Constanta, Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară din România - Filiala Constanța (A.S.I.A.R), Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 35 de membri ai Societății de Chimie din România

 

 

23-24 MAI 2014

Conferința Internațională - “CHIMIA 2014 - New trends in applied chemistry”

Chimia 2014 (univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Ovidius Constanta, Societatea de Chimie din România, Eurachem România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 60 de membri ai Societății de Chimie din România

 

 

 

31 MAI – 1 Iunie 2013

Workshop-ul Internațional – “Challenges in Food Chemistry”

CFC 2013 (univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Ovidius Constanta, Societatea de Chimie din România, Facultatea de Fizică, Chimie Electronică și Tehnologia Petrolului, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 60 de membri ai Societății de Chimie din România

 

 

 

24-25 MAI 2013

Workshop-ul Internațional – “New Trends in Oil, Gas and Petrochemical Industries”

2013 (univ-ovidius.ro)

în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Fizică, Chimie Electronică și Tehnologia Petrolului Societatea de Chimie din România, desfășurată la sediulUniversității Ovidius din Constanța

Evenimentul științific a reunit 25 de membri ai Societății de Chimie din România

 

 

7 IUNIE 2019

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a VIII a

în colaborare cu Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Științe Aplicate și Inginerie și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius din Constanța

 

 

6 IUNIE 2014

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a VII a

în colaborare cu Departamentulde Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Fizica, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius din Constanța

 

 

7 IUNIE 2013

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a VI a

în colaborare cu Departamentulde Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Fizica, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius din Constanța

 

8 IUNIE 2012

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a V a

în colaborare cu Departamentulde Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Facultății de Fizica, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius Constanța

 

 

 

3 IUNIE 2011

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a IV a

în colaborare cu Catedra de Chimie din cadrul Facultății de Fizica, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius Constanța

Evenimentul organizat în cadrul celebrării Anului International al Chimiei

 

   

   

 

 

 

 

4 IUNIE 2010

Proiectul „Omul. Mediul. Poluarea”- Ediția a III a

în colaborare cu Catedra de Chimie din cadrul Facultății de Fizica, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului și  Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul din Bd. Mamaia, nr. 124 al Universității Ovidius Constanța

 

 

 

 

 

INFORMAȚII UTILE:

Pentru a deveni membru al Societății de Chimie din România, vă rugăm să completați o cerere de înscriere conform modelului de mai jos:

 

 

Taxa de înscriere

Taxă înscriere: 50 lei (elevii și studentii nu plătesc taxă de înscriere)

 

COTIZAȚII:

Cotizație anuală: 35 lei

Cotizație anuală pentru elevi și studenți: 15 lei

Cotizația anuală se poate achita direct la secretar/trezorier - depunerile de numerar

realizându-se în contul SChR în două etape pentru anul în curs (primul termen fiind până pe data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie pentru al doilea termen).

Cotizația anuală poate fi achitată și individual în orice zi a anului direct în contul Societății de Chimie din România (BCR Unirea Cont: RO35 RNCB 0082 0441 8260 0001)

 

E-mail corespondență secretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0241 606488

 

 • OMP2013 (2)
 • OMP2013 (3)
 • OMP2013 (7)
 • OMP2013 (8)