Regulamente

ARHIVA

Regulamentul propriu privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material pentru studii universitare de licenta si masterat. Anul universitar 2020-2021

Metodologia proprie privind desfasurarea on-line a examenelor de licenta/diploma si disertatie

Procedura proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

10.06.2019 | Metodologia proprie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior, exemene de licenta/diploma si disertatie in cadrul FSAI 2018-2019

Standarde proprii pentru ocuparea prin concurs pe perioada nedeterminata a posturilor didactice vacante, 2019

Metodologia de ocupare prin concurs pe perioada nedeterminata a posturilor didactice

Regulament de admitere 2018

Metodologia proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior-examene de licenta, diploma si disertatie in anul universitar 2017-2018

Metodologie admitere 2017

Procedura finalizare studii -licenta, diploma 2017

Procedura finalizare studii -dizertatie 2017

Metodologie finalizare studii - 2017

2017: Metodologie proprie a Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie pentru ocuparea prin concurs pe perioada nederminata a posturilor didactice vacante

METODOLOGIE PROPRIE de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de licenţă, diplomă si disertaţie în anul universitar 2015-2016

PROCEDURĂ PROPRIE privind examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de licenţă/diplomă

PROCEDURI de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de dizertatie în anul universitar 2015-2016

Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat in anul universitar 2016/2017

PROCEDURA privind organizarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă in anul universitar 2016/2017

PROCEDURA privind organizarea concursului de admitere la studii universitare de masterat in anul universitar 2016/2017

Metodologie proprie privind transferul studenților străini

Metodologie proprie de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de licenta, diploma si disertatie in anul universitar 2014-2015

Metodologia proprie a Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie pentru ocuparea prin concurs pe perioada nedeterminata a posturilor didactice vacante

METODOLOGIE PROPRIE de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de licenţă, diplomă si disertaţie în anul universitar 2013-2014

Metodologie proprie privind organizarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi masterat

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere - Descarcă document

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor - Descarcă document

Regulament intern pentru acordarea burselor - Descarcă document

Comisiile de licenta si disertatie pentru programele de studii ale Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie