27.09.2023 LISTE CUMULATIVE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Chim med-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Chim med-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Fiz tehn-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Fiz tehn-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Ing chim-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Ing chim-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Ing chim-RROM
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Ing chim-RURAL


27.09.2023 LISTE CUMULATIVE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-CMCPCM-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Chim clin-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-Chim clin-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-ISSER-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-TMPP-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista cumulativa redistribuire-TMPP-FARA TAXA


13.09.2023 LISTE FINALE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-CMCPMC-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-Chimie clinica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-Chimie clinica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-TMPP-CU TAXA


13.09.2023 LISTE FINALE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RURAL


11.09.2023 LISTE INITIALE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Chimie medicala-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-RURAL


11.09.2023 LISTE INITIALE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-CMCPCM-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-Chimie Clinica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-Chimie Clinica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-TMPP-CU TAXA


09.09.2023 NOTE PROBA INTERVIU-STUDII DE MASTERAT
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-CMCPCM
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-Chimie clinica
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-ISSER
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-TMPP


28.07.2023 LISTE FINALE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-CMCPMC-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-CMCPMC-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-Chimie clinica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-Chimie clinica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-Chimie clinica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-ISSER-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-ISSER-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-TMPP-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-TMPP-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii masterat-TMPP-RESPINSI


28.07.2023 LISTE FINALE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Chimie medicala-RETRASI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Fizica tehnologica-RETRASI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-IPMI-RETRASI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RETRASI
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RROM
An Adobe Acrobat file Lista finala-studii licenta-Inginerie chimica-RURAL


27.07.2023 LISTE INTERMEDIARE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-RETRASI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Ingineri chimica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-RROM
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-RURAL


27.07.2023 LISTE INTERMEDIARE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-CMCPMC-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-CMCPMC-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-Chimie clinica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-Chimie clinica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-Chimie clinica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-ISSER-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-ISSER-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-TMPP-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-TMPP-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii masterat-TMPP-RESPINSI


25.07.2023 LISTE INTERMEDIARE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-IN ASTEPTARE
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Chimie medicala-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Fizica tehnologica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-IPMI-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-RROM
An Adobe Acrobat file Lista intermediara-studii licenta-Inginerie chimica-RURAL


24.07.2023 LISTE INITIALE MASTERAT
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-CMCPCM-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-CMCPCM-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-CMCPCM-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-Chimie Clinica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-Chimie Clinica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-ISSER-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-ISSER-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-ISSER-IN ASTEPTARE
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-ISSER-RESPINSI
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-TMPP-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii masterat-TMPP-FARA TAXA


22.07.2023 NOTE PROBA DE INTERVIU-STUDII DE MASTERAT
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-CMCPCM
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-Chimie clinica
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-ISSER
An Adobe Acrobat file REZULTATE proba interviu-TMPP


21.07.2023 LISTE INITIALE LICENTA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Chimie medicala-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Chimie medicala-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Chimie medicala-in asteptare
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Fizica tehnologica-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Fizica tehnologica-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-IPMI-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-IPMI-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-IPMI-in asteptare
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-trunchi comun-CU TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-trunchi comun-FARA TAXA
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-trunchi comun-RROM
An Adobe Acrobat file Lista initiala-studii licenta-Inginerie chimica-trunchi comun-RURAL