PROGRAMUL DE MASTERAT: TEHNOLOGII ȘI MANAGEMENT ÎN PRELUCRAREA PETROLULUI

 

Durata studii: 2 ani, cursuri de zi (120 credite ECTS)

SPECIALIZARE ACREDITATĂ: conform avizului ARACIS nr.4609/12.05.2009

 

Absolvenții programului de studii universitare de master Tehnologii și management în prelucrarea petrolului vor dobândi cunoștințe aprofundatedin domeniul ingineriei chimice referitoare latehnologiile și activitățile  de management în prelucrarea petrolului, dar și competențele și abilitățile necesare, care vor asigura recunoașterea și avansarea științifică și profesională a acestora în domeniul Inginerie Chimică.

Programul de masterat Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului este un program profesional carepregătește specialişti în domeniul ingineriei chimice pentru industria de prelucrare a petrolului; în acest sens, se asigură aprofundarea cunoștințelor din domeniul ingineriei chimice, cunoașterea avansată a proceselor din industria de prelucrare a petrolului, la acestea adăugându-se noțiuni de management aplicate la industria de prelucrare a petrolului. Programul pune accent pe formarea şi dezvoltarea abilităţilor cognitive, aplicativ-practice, de comunicare şi relaţionare.

Astfel, programul de masterat Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului pregătește specialiști cu pregătire avansată pentru companiile petroliere din zonă și nu numai, răspunzând cerințelor acestora, privind pregătirea forței de muncă cu calificare înaltă.

 

Fisele disciplinelor - Anul I - Anul II

 

Perspectivele carierei:

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Consilier inginer petrochimist

214508

Expert inginer petrochimist

Inspector de specialitate inginer petrochimist

214509

214510

 

Angajatori ai absolvenților noștri:Rompetrol Rafinare SA, Rompetrol Petrochemicals SA, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics, Oil Terminal SA Constanța, Congaz, Dsitrigaz, Petrotech, SC Petrotrans, TMUChB Midia Năvodari, Apele Române, RAJA „Constanța”, Șantierul Naval Daewoo, alături de companii din străinătate, din țări precum Maroc și Dubai.