PROGRAMUL DE MASTERAT: CHIMIA SI MANAGEMENTUL CALITATII PRODUSELOR DE CONSUM IN RELATIE CU MEDIUL

Durata studiilor: 2 ani, cursuri de zi  (120 credite ECTS)

SPECIALIZARE ACREDITATA: conform avizului ARACIS NR. 8794 din 11.12.2013

 

Absolvenții programului de studii universitare de masterat Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediulvor dobândi cunoștințe aprofundate din domeniul  asigurării calităţii produselor de consum (produse alimentare animale şi vegetale, detergenţi şi produse cosmetice) şi a mediului. Acest program jalonează etapele ce trebuie parcurse pentru aplicarea sistemului de management al calităţii produselor de consum şi a mediului care să asigure parametrii de calitate impuşi de normele europene în vigoare.

Competenţele oferite de programul de studii evaluat permit absolvenţilor să efectueze cercetări, să dezvolte teorii și metode operaționale. Pot aplica cunoștințele științifice referitoare la chimie pentru a dezvolta noi produse de consum, precum și pentru îmbunătățirea calității acestor produse și a procesului de control din industria produselor de consum. Deasemenea pot efectua analize fizico-chimice pentru caracterizarea poluanților din mediu, contribuind astfel la asigurarea calității mediului.

Activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul programului de studii universitare de masterat Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul, urmăresc, prin planul tematic al ariei curriculare, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în scopul integrării profesionale în unităţile economice de profil.

 

Fisele disciplinelor - Anul I - Anul II

 

Perspectivele carierei:

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Inspector de specialitate chimist

 211304

 

 

Expert chimist

211303

Consilier chimist

211302

 

Angajatori ai absolventilor noștri:S.C. Dobrogea Grup S.A., S.C. Braun Union România, RAJA Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa" din Constanța, O.P.C., S.N. Constanta, Garda de mediu Constanța, Agenția de mediu Constanța, Rompetrol Rafinare S.A., S.C. Ecomaster S.A., S.C. Oil Terminal.