PROGRAMUL DE STUDII - FIZICĂ TEHNOLOGICĂ

Domeniul: Științe Inginerești Aplicate  

Durata studiilor: 4 ani, cursuri de zi (240 credite ECTS)

Diploma: Licențiat în Științe Inginerești Aplicate

 

PROGRAM ACREDITAT (hotărârea Consiliului ARACIS din 28.07.2016  - menținerea acreditării)

 

Misiunea programului de studii de licenţă Fizică Tehnologică este de a pregăti ingineri fizicieni cu competențe în domeniile științei și tehnologiei materialelor, controlului nedistructiv, aplicațiilor tehnologice ale plasmei și laserilor, energeticii nucleare, surselor de energie regenerabilă, tehnologiilor neconvenționale precum și în domeniile conexe.

Pe baza sistemul de credite transferabile ECTS, sub care funcționeaza acest program de studii, studentii pot beneficia de burse de mobilitate la universități partenere din Europa. Absolvenţii care promovează şi cursurile de psihologie, pedagogie şi metodica predării fizicii pot opta pentru cariere didactice de succes în mediul preuniversitar. Prin pregătirea oferită permite absolvenților continuarea studiilor la nivel masteral si apoi doctoral și astfel deschiderea către cercetarea avansată în domeniu și o careieră didactică universitară. De asemenea, competențele acumulate permit absolvenţilor care îşi continuă studiile în domeniul economic sau juridic să activeze fie în cadrul unor firme de consultanţă şi investiţii, fie în sfera apărării proprietăţii intelectuale în domenii tehnice de vârf.

Compatibilizarea programului de studii Fizică tehnologică cu programe similare europene facilitează absolvenților accesul la piața europeană și  mondială a muncii.

 

Curricular (EN)

Planul de învățământ 2023-2024

Planul de învățământ 2022-2023

Planul de învățământ 2020-2021

Planul de învățământ 2019-2020

Planul de învățământ 2018-2019

Planul de învățământ 2014-2015

Planul de învățământ 2012-2013

Planul de învățământ 2011-2012

 

Fisele disciplinelor An 1 - An 2 - An 3 - An 4

 

  Perspectivele carierei:

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Asistent de cercetare în fizica tehnologică

211107

Inginer de cercetare în stiinta materialelor

214651

Inginer centrale nuclearoelectrice

215115

 

 

           

Pe perioada studiilor, studentii pot beneficia de:

 •  Burse de studiu 
 •  Burse europene de mobilitati  (CEEPUS si Erasmus)
 •  Practica pe PLATFORMA MAGURELE

 

POSIBILE LOCURI DE MUNCA:

INDUSTRIE

 • reactoarenucleare     - CNE Cernavodă
 • fizică medicală             -  Euromedic, spitale clinice
 • protecţia mediului      -  Garda de Mediu, Agenția de Mediu
 • defectoscopie               - Rompetrol, ENGIE, RAC

                                  Șantier Naval Constanța

 • metrologieşiAMC      - Dir. Reg. Metrologie Legală,
 •                                         Romcronos, Rominserv
 • automatizări                 - Rominserv, Master SA, Incas SRL,

                            Eurovial Lighting 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR ŞI PREUNIVESITAR

 

CERCETARE   

 •  Tehnologii cu laseri şi plasmă  

  - ELI-NP  http://www.eli-np.ro/ro/                                              

   -  Platforma Magurele                                                        

    - MAGURELE SCIENCE PARK www.magurelesciencepark.ro

    - Centrul de Cercetări pentru Forţele Navale

    - Institutul Roman  de Cercetări Marine

 

CONSULTANȚĂ ȘI AUDIT

 • managementul calității
 • audit energetic
 • audit de mediu   

 

VÂNZĂRI ȘI SERVICE APARATURĂ

 • aparate de măsurăși control
 • automatizări  - Siemens, Chorus, Incas
 • fizică medicală - spitale, Siemens