PROGRAMUL DE STUDII - ELECTRONICĂ APLICATĂ

Domeniul de studii – Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Specializarea – Electronică Aplicată
Numărul total de credite ECTS: :  240
Titlul absolventului – Licenţiat în Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
Durata studiilor – 4 ani
Forma de invăţământ – zi
 
Specializarea "Electronică Aplicată" oferă studenţilor o pregătire generală în domeniul electronicii, dar şi aprofundarea cunoştinţelor şi a deprinderilor practice în direcţii precum electronica industrială, electronica medicală şi telecomunicaţiile. 
Strategia de pregătire a abolvenților specializării "Electronică Aplicată" urmărește integrarea  rapidă şi eficientă în domeniile specifice de pe piaţa muncii. În acest sens competențele dobândite de absolvenți, structura planului de învățământ și conținutul programelor analitice au fost stabilite în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu prevederile Cadrului National al Calificărilor din învațământul superior, ţinând cont de specificul general al domeniilor de inserție pe piata muncii dar și de specificul regional al acesteia.
 Totodată competențele absolvenților sunt armonizate cu necesitățile mobilității pe piața economică regionala si europeană.
Prin structura sa planul de învățământ al specializării asigură absolvenților continuarea studiilor printr-un program de studii de masterat, dar și accesul la programele masterale ale domeniilor conexe.
 La ora actuală absolvenţii acestei specializări lucrează în companii industriale mari, companii de telefonie mobilă, instituţii active în radiolocaţie şi radionavigaţiei, etc., dar şi în firme mici şi mijlocii, din domeniul transmisiei de televiziune şi comunicaţiilor prin cablu, domeniul pază şi alarmare, depanare aparatură de birou şi electrocasnice etc. având un înalt grad de adaptabilitate şi flexibilitate în alegerea unui loc de muncă.