PROGRAMUL DE STUDII - CHIMIE ALIMENTARĂ ȘI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Durata studiilor: 4 ani, cursuri de zi (240 credite ECTS)

Diploma de licență, titlul: INGINER CHIMIST

PROGRAM AUTORIZAT: conform avizului ARACIS 3000/02.04.2009

 

Programul de studii universitare de licență: Chimie alimentară și tehnologii biochimice urmăreşte, prin planul tematic al ariei curriculare, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în scopul integrării profesionale în unităţile economice de profilpe tot traseul produselor alimentare, începând cu materiile prime utilizate, procesarea, transportul, depozitarea și finalizând cu distribuţia lor către consumator.

 

Fisele disciplinelor An 1 - An 2 - An 3 - An 4

 

Perspectivele carierei:

 

Ocupația

Cod COR/ISCO-08

Inginer chimist

214513

Inginer in industria alimentară

214514

Inspector de specialitate inginer industria alimentară

214519

 

 

Angajatori ai absolvenților noștri:S.C. Dobrogea Grup S.A., S.C. Braun Union România, RAJA Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, O.P.C., Garda de mediu, Constanța, Agenția de mediu, Constanța, S.C. Ecomaster S.A., Murfatlar, Argus, Carmeco, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Constanţa, Oficiul pentru protecţia consumatorului, Direcţia Sanitar Veterinară Constanţa etc.