Workshope online „ADAPTAREA CONTINUĂ A EDUCAŢIEI UNIVERSITARE LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

Vineri, 23 octombrie 2020, ora 14.00 va avea loc workshopul online intitulat „ADAPTAREA CONTINUĂ A EDUCAŢIEI UNIVERSITARE LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”, organizat in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie.

Workshop-ul se înscrie în seria unor evenimente organizate în cadrul proiectului „ECHITATE SOCIALĂ ȘI COMPETITIVITATE ÎN PARTENERIAT CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC ÎNTR-O UNIVERSITATE EUROPEANĂ MODERNĂ – SMART – COMPETE”CNFIS-FDI-2020-0652, finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, evenimente care au ca scop corelarea planurilor de învățământ și a competențelor absolvenților cu cerințele mediului socio-economic.

Evenimentul se adresează studenţilor, cadrelor didactice, angajatorilor interesaţi să participe la dezbateri cu privire la competențele și deprinderile dobândite în timpul facultății de către studenţii din cadrul Facultății de Științe Aplicate şi Inginerie și cerințele organizațiilor și ale mediului de afaceri din acest domeniu.
Linkul de acces: