Rezultate Internship

     1 octombrie 2014 nu a fost doar prima zi de cursuri la Universitatea “OVIDIUS” din Constanţa, dar si prima zi de muncă a celor 44 de studenţi si masteranzi ai universităţii, în cadrul Companiei S.C. Rompetrol Rafinare S.A.

     Dupa participarea la programul de Internship organizat de S.C. Rompetrol Rafinare S.A., care a durat aproape 2 luni (pe toata perioada vacantei), au fost selectionati 44 dintre cei mai buni studenţi si masteranzi, dintr-un total de 91 care au inceput programul de Internship. Repartizarea acestora pe platforma Rompetrol PETROMIDIA s-a făcut astfel:

-      ȊN ROMPETROL RAFINARE

- 38 de studenţi din 78 (48%) au fost selectaţi de la Facultatea de STIINȚE APLICATE ŞI INGINERIE – specializarea de PRELUCRAREA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE

- 2 studenţi – de la Facultatea de INGINERIE MECANICǍ INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

- 1 student – de la Facultatea de STIINȚE ECONOMICE

                      - ȊN ROMINSERV 

- 4 studenţi – de la Facultatea de INGINERIE MECANICǍ INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

                      - ȊN RQC (ROMPETROL QUALITY CONTROL)

- 2 - studenţi de la Facultatea de STIINȚE APLICATE ŞI INGINERIE – specializarea de CHIMIE ALIMENTARǍ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

            Felicitări studenţilor noştri! Mulţumim S.C. Rompetrol Rafinare S.A.!

S.l.dr.ing. Anca Sterpu