Informatii inmatriculare

ANUNT – FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE

 

SESIUNEA DE ADMITERE-SEPTEMBRIE 2020 

11.09.2020 | Inmatricularile pentru studii de licenta si masterat se vor face la sediul din Bdul Mamaia, nr.124, etaj 1, sala P12 in zilele de 12.09.2020 (orele 9-13) si 14-15.09.2020 (orele 9-17).

 

Candidatii admisi pe locuri bugetate si pe locuri cu taxa se vor inmatricula prin prezentare la sediul din Bulevardul Mamaia nr.124, in urma programarii facute de catre comisia tehnica, din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate si Inginerie, dupa cum urmeaza:

 

Studii de licenta

23 iulie 2020

Interval orar

Inmatriculari

9.00-17.00

 

Inginerie chimica-admisi fara taxa de la 1 la 30

Fizica tehnologica – admisi fara taxa

Fizica tehnologica – admisi cu taxa

Numerele indica pozitia candidatului din lista afisata pe site

24 iulie 2020

Interval orar

Inmatriculari

9.00-17.00

 

Chimie medicala-admisi cu taxa+ admisi fara taxa-rural

Inginerie chimica-admisi cu taxa + admisi fara taxa-rural+admis social

 

27 iulie 2020

Interval orar

Inmatriculari

9.00-17.00

Chimie medicala-admisi fara taxa

Inginerie chimica-admisi fara taxa de la 31 la 65

Numerele indica pozitia candidatului din lista afisata pe site

Nota:

In situatia in care, candidatii declarati admisi nu s-au prezentat sa-si defineasca optiunea de inmatriculare la comisia tehnica, vor pierde locul de pe lista de admitere.

La inmatriculare candidatii vor depune dosarul de concurs cu toate documentele care au stat la baza inscrierii in concurs:

-dosar plic

-legitimatia de concurs, fisa de inscriere

-in original (diploma de bacalaureat, foaia matricola, adeverinta medicala),

- respectiv in copii, prin certificarea conformitatii cu originalul, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 41/2016, de catre comisie, pentru celelalte documente (actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie- unde este cazul).

- adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

- dovada plății taxei de înmatriculare

-dovada platii a 25% din valoarea taxei de scolarizare pentru candidatii admisi pe locurile cu taxa

-poze tip buletin sau pasaport (4)

 

 

Taxa de înmatriculare se poate plati prin transfer bancar sau prin mandat poștal (de la un oficiu poștal) către contul universității afișat mai jos:

RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332

Trebuie să apară clar pe ordinul de plată toate detaliile de plată:

 

  • Nume/Prenume candidat

  • Facultatea pentru care optează/Specializarea.

 

In zilele: 28, 29 si 30 iulie 2020 programul de inmatriculare este: 9-17.

 

Studii de masterat

20 iulie 2020

Interval orar

Nr legitimatii

9.00-13.00

SAI-Chimie-CMCP-IF de la 1 la 5

SAI-IC -TMPP-IF de la 1 la 10

13.00-17.00

SAI-Inginerie civila si instalatii-ISSER-IF de la 1 la 18

21 iulie 2020

Interval orar

Nr legitimatii

9.00-13.00

SAI-Inginerie civila si instalatii-ISSER-IF de la 19 la 38

13.00-17.00

SAI-Chimie-CMCP-IF de la 6 la 12

SAI-IC -TMPP-IF de la 11 la 20

Nota:

La inmatriculare candidatii vor depune dosarul de concurs cu toate documentele care au stat la baza inscrierii in concurs:

-in original (diploma de bacalaureat, diploma de licenta sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2020), foaia matricola, supliment de diploma, adeverinta medicala),

- respectiv in copii, prin certificarea conformitatii cu originalul, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 41/2016, de catre comisie, pentru celelalte documente (actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie- unde este cazul).

- adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);

 

- dovada plății taxei de înmatriculare

 

-poze tip buletin sau pasaport (4)


Taxa de înmatriculare se poate plati prin transfer bancar sau prin mandat poștal (de la un oficiu poștal) către contul universității afișat mai jos:

RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332

Trebuie să apară clar pe ordinul de plată toate detaliile de plată:

  • Nume/Prenume candidat

  • Facultatea pentru care optează/Specializarea