Informatii inmatriculare

ANUNT – FACULTATEA DE STIINTE APLICATE SI INGINERIE


SESIUNEA DE ADMITERE-SEPTEMBRIE 2021


Studii de licenta


Candidatii declarati admisi in urma examenului de admitere, la studiile de licenta,
sesiunea septembrie 2021, sunt asteptati la inmatriculare la sediul din Bulevardul
Mamaia 124, sala P12 in zilele de:
 10 septembrie 2021, interval orar: 9-17, candidatii admisi din listele initiale
 11 septembrie 2021, interval orar: 9-12, candidatii admisi din listele initiale
 13 septembrie 2021, interval orar: 9-17, candidatii admisi din listele
intermediare
 14 septembrie 2021, interval orar: 9-17, candidatii admisi din listele
intermediare
Nota:
In situatia in care, candidatii declarati admisi nu s-au prezentat sa-si defineasca
optiunea de inmatriculare la comisia tehnica, vor pierde locul de pe lista de
admitere.
La inmatriculare candidatii vor depune dosarul de concurs cu toate documentele
care au stat la baza inscrierii in concurs:
-dosar plic
-legitimatia de concurs, fisa de inscriere
-in original (diploma de bacalaureat, foaia matricola, adeverinta medicala),
- respectiv in copii, prin certificarea conformitatii cu originalul, in baza Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr 41/2016, de catre comisie, pentru celelalte documente
(actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie- unde este
cazul).
- adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de
studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o
instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
- dovada plății taxei de înmatriculare
-dovada platii a 25% din valoarea taxei de scolarizare pentru candidatii admisi pe
locurile cu taxa
-poze tip buletin sau pasaport (4)

 

Studii de masterat
Candidatii declarati admisi in urma examenului de admitere, la studiile de
masterat, sesiunea septembrie 2021, se pot inmatricula in zilele de:
 13 si 14 septembrie 2021, interval orar: 9-17, la sediul din Bulevardul
Mamaia 124, sala P12.
Nota:
La inmatriculare candidatii vor depune dosarul de concurs cu toate documentele
care au stat la baza inscrierii in concurs:
-dosar plic
-in original (diploma de bacalaureat, diploma de licenta sau adeverinţa de licenţă
(pentru promoţia 2021), foaia matricola, supliment de diploma, adeverinta
medicala)
- respectiv in copii, prin certificarea conformitatii cu originalul, in baza Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr 41/2016, de catre comisie, pentru celelalte documente
(actul de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie- unde este
cazul).
- adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de
studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat,
la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
-dovada platii a 25% din valoarea taxei de scolarizare pentru candidatii admisi pe
locurile cu taxa
-poze tip buletin sau pasaport (4)